Uniform, das en vlag

In de jaren zeventig is het uniform op Stella afgeschaft, inclusief de das. Ook andere typische scouting-gebruiken zoals het hijsen van de vlag, wet en belofte zijn in die tijd in onbruik geraakt. Tegenwoordig is dit eigenlijk nog steeds zo, met dien verstande dat op Stella de bekende blauwe groepstrui nu voor alle leden verplicht is. Heel lang geleden dus had Stella nog wel een uniform, das en groepsvlag. De das zag er als volgt uit:

In de vlag kwamen de zelfde kleuren terug:

Zoals gezegd, is het uniform op Stella al jaren niet meer in gebruik. Daarvoor in de plaats hebben we tegenwoordig de Stellatrui, die je op Stella aan moet schaffen: