lustrum

Terugblik jubileumjaar

Overmorgen is het 26 september en bestaat Stella Maris alweer 76 jaar. Een mooi moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar, waarin we ons 75-jarig jubileum groots gevierd hebben.

Overmorgen is het 26 september en bestaat Stella Maris alweer 76 jaar. Een mooi moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar, waarin we ons 75-jarig jubileum groots gevierd hebben.

Het begon allemaal tijdens de eerste opkomst, 7 september 2013, de dag van het overvliegen: Na het gebruikelijke gespetter, waarbij de jeugdleden die te oud waren geworden voor hun oude speltak “overvlogen” naar de volgende groep, verscheen er opeens een dikke rookwolk in haven. Even later kwam niemand minder dan Neptunus, God en Heer der Zeven Zeeën uit het water naar boven. Neptunus overhandigde aan onze toenmalige voorzitter Henk de sleutel van het jubileumjaar. Met een feestelijke borrel was het feestjaar geopend!

Een maand later, op 5 oktober, vond een feestelijke bonte avond plaats. De lokalen boven waren omgetoverd tot een heus theater en door alle leden van de groep, uit alle verschillende speltakken, werden verschillende acts opgevoerd voor elkaar en voor de ouders.

Op 26 oktober was het de beurt aan de oud-leden. Al maanden van tevoren konden ze zich opgeven via de website en social media, om tijdens een reünie oude vriendschappen te doen herleven op Stella. Er werd tot in de late uurtjes gezeild, gepraat en zelfs gezongen.

Een week later, op 2 november, was er een Halloweenavond met een kampvuur en veel spannende verhalen…

Op 21 december, toen Sinterklaas alweer uit het land vertrokken was, vond er een midwinterkampvuur plaats. Een sfeervolle avond, waarop speciaal hiervoor geleerde kampvuurliedjes werden afgewisseld met Stella-klassiekers. Voor de ouders was er glühwein. De avond was zeer bijzonder door de aanwezigheid van een midwinterhoornblazer en een accordeonist, die de bijzondere sfeer compleet maakte.

De Loodsen hebben op 4 januari het traditionele Nieuwjaarsbal voor hun rekening genomen, al keek iedereen vooral uit naar de trekking van de LoLo…

Naast al deze activiteiten hebben we natuurlijk ook “gewoon” gezeild, gekanood, gespeeld, gevaren, geklust, gekampeerd enzovoorts. Het was een prachtig jubileumjaar en we gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet. Op naar de 100!