Bezoek Junioren en Tuig

Zoals in het vorige bericht te lezen viel, bezochten de Junioren en het Tuig afgelopen zaterdag het ‘front’. Onder het mom van een ‘Mystery-day’ kwamen ze een kijkje nemen op hun toekomstige schip. Na een voorspoedige tram- en busreis werden we door Piet rondgeleid, en konden we zien wat de TC de afgelopen maanden allemaal gepresteerd had.