EEN VOORSPOEDIG 2006 !!

OOK NAMENS DE TECHNISCHE COMMISSIE VAN STELLA MARIS WENSEN WIJ ALLE MEDEWERKERS, SPONSORS EN BETROKKENEN BIJ DE VERBOUWING VAN ONS WACHTSCHIP m.s. STELMAR EEN VOORSPOEDIG 2006!

WE WILLEN HIERBIJ TEVENS IEDEREEN DANK TOEZEGGEN VOOR ALLE (FINANCIELE & MIDDELEN) HULP TOT OP HEDEN !

S nel
T echnisch
E n
L achend
M aken wij
A lles
R obuust

De Technische Commissie