Nog steeds goed weer…

De weergoden zijn ons goed gezind: hoewel we inmiddels al diep in de herfst aangeland zijn kunnen we nog steeds volop buiten doorwerken. Zo is de bakboordzijde van de roef al volledig in zijn oude glorie hersteld, en vordert het werk aan de huid van het schip ook gestaag:

Roef en huid

Verder zijn inmiddels ook de ruiten in de koekoek geplaatst, en bleek het mooier te zijn om de koekoek wat te verlagen.

De koekoek

Ook zijn de voorbereidingen voor het plaatsen van de patrijspoorten in volle gang: de gaten zitten er al, en binnen hebben we nu als we de TL-verlichting uitzetten veel daglicht.